Výzkum

Výzkumný program institutu fyziky vysokých energií

Kdo spolupracoval s Kinhengem?

Oblast fyziky vysokých energií je vedena propojenými vědeckými hybateli, aby prozkoumala elementární složky hmoty a energie, vzájemné interakce mezi nimi a povahu prostoru a času.Úřad fyziky vysokých energií (HEP) plní své poslání prostřednictvím programu, který posouvá tři hranice experimentálních vědeckých objevů a souvisejících snah v oblasti teorie a výpočetní techniky.HEP vyvíjí nové urychlovače, detektory a výpočetní nástroje, které umožní vědě, a prostřednictvím Accelerator Stewardship se snaží zpřístupnit technologii urychlovačů vědě a průmyslu.

Co Kinheng dodal laboratoři institutu?

Do této mezinárodní laboratoře jsme dodali materiály CRYSTALS pro jejich použití v programu Accelerator Research Program, Partical Beems, DOI imaging, nukleární detekci.Jsme velmi rádi, že s nimi můžeme v minulosti spolupracovat.budeme i nadále vyvíjet a dodávat pokročilé materiály do těchto slavných laboratoří.