zprávy

Použití scintilátoru jodidu sodného

Scintilátor jodidu sodného se často používá v aplikacích pro detekci a měření záření díky svým vynikajícím scintilačním vlastnostem.Scintilátory jsou materiály, které emitují světlo, když s nimi ionizující záření interaguje.

Zde jsou některá konkrétní použití scintilátoru jodidu sodného:

1. Detekce záření: Scintilátor jodidu sodného se běžně používá v detektorech záření, jako jsou ruční měřiče, monitory záření a portálové monitory k měření a detekci gama záření a jiných typů ionizujícího záření.Krystal scintilátoru přeměňuje dopadající záření na viditelné světlo, které je pak detekováno a měřeno fotonásobičem nebo detektorem v pevné fázi.

2. Nukleární medicína: Scintilátor jodidu sodného se používá v gama kamerách a skenerech pozitronové emisní tomografie (PET) pro diagnostické zobrazování a nukleární medicínu.Krystaly scintilátoru pomáhají zachytit záření emitované radiofarmaky a přeměnit je na viditelné světlo, což umožňuje detekci a mapování radioaktivních indikátorů v těle.

3. Monitorování životního prostředí: Scintilátor jodidu sodného lze použít v systémech monitorování životního prostředí k měření úrovní radiace v životním prostředí.Používají se k monitorování radiace ve vzduchu, vodě a půdě k posouzení potenciálního radiačního nebezpečí a zajištění radiační bezpečnosti.

4. Vnitřní bezpečnost: Scintilátory s jodidem sodným se používají v systémech detekce radiace na letištích, hraničních přechodech a dalších vysoce zabezpečených oblastech ke kontrole potenciálních radioaktivních materiálů, které mohou představovat hrozbu.Pomáhají identifikovat a předcházet nelegální přepravě radioaktivních materiálů.

5. Průmyslové aplikace: Scintilátory s jodidem sodným se používají v průmyslových prostředích, jako jsou jaderné elektrárny a výzkumná zařízení, k monitorování a měření úrovní radiace, aby byla zajištěna bezpečnost a dodržování předpisů.

Používají se také při nedestruktivním testování (NDT) ke kontrole materiálů, jako jsou kovy a svary, na možnou radiační kontaminaci nebo vady.Stojí za zmínku, že scintilátory jodidu sodného jsou citlivé na vlhkost a hygroskopické, což znamená, že absorbují vlhkost ze vzduchu.

Proto je správná manipulace a skladování krystalů scintilátorů zásadní pro udržení jejich výkonu a životnosti.

scintilátor 1
scintilátor 3
scintilátor 2
scintilátor 4

Čas odeslání: 15. září 2023