zprávy

Ve kterých polích budou krystaly LaBr3:Ce použity?

Scintilátor LaBr3:Ce je scintilační krystal běžně používaný v aplikacích pro detekci a měření záření.Je vyroben z krystalů bromidu lanthanitého s malým množstvím ceru přidaného pro zvýšení scintilačních vlastností.

Krystaly LaBr3:Ce se běžně používají v různých aplikacích, včetně:

Jaderný průmysl: Krystal LaBr3:Ce je vynikající scintilátor a používá se v jaderné fyzice a systémech detekce záření.Mohou přesně měřit energii a intenzitu gama záření a rentgenového záření, díky čemuž jsou vhodné pro aplikace, jako je monitorování životního prostředí, jaderné elektrárny a lékařské zobrazování.

Částicová fyzika: Tyto krystaly se používají v experimentálních sestavách k detekci a měření vysokoenergetických částic produkovaných v urychlovačích částic.Poskytují vynikající časové rozlišení, energetické rozlišení a účinnost detekce, které jsou rozhodující pro přesnou identifikaci částic a měření energie.

Vnitřní bezpečnost: Krystaly LaBr3:Ce se používají v zařízeních pro detekci záření, jako jsou ruční spektrometry a portálové monitory k detekci a identifikaci radioaktivních materiálů.Jejich vysoké energetické rozlišení a rychlá doba odezvy je činí velmi účinnými při identifikaci potenciálních hrozeb a zlepšování bezpečnostních opatření.

Geologický průzkum: Krystaly LaBr3:Ce se používají v geofyzikálních přístrojích k měření a analýze přirozeného záření vyzařovaného horninami a minerály.Tato data pomáhají geologům provádět průzkum nerostů a mapovat geologické struktury.

Pozitronová emisní tomografie (PET): Krystaly LaBr3:Ce jsou zkoumány jako potenciální scintilační materiály pro PET skenery.Jejich rychlá doba odezvy, vysoké energetické rozlišení a vysoký světelný výkon je činí vhodnými pro zlepšení kvality obrazu a zkrácení doby pořízení obrazu.

Monitorování životního prostředí: Krystaly LaBr3:Ce se používají v monitorovacích systémech k měření gama záření v životním prostředí, pomáhají vyhodnocovat úrovně radiace a zajišťují veřejnou bezpečnost.Používají se také k detekci a analýze radionuklidů ve vzorcích půdy, vody a vzduchu pro monitorování životního prostředí.Za zmínku stojí, že krystaly LaBr3:C jsou neustále vyvíjeny pro nové aplikace a jejich použití v různých oblastech se stále rozšiřuje.

LaBr3:ce

Pole LaBr3

Detektor LaBr3

Detektor LaBr3


Čas odeslání: 13. října 2023